Наша робота

 

Тотальне означення людського поступу та глобальні обіги інформації відкривають нові віртуальні виміри людського досвіду, вільного не тільки від матерії, але і від простору і часу. Однак те, що мало б бути інформацією, стає фоновим шумом, а те, що мало б бути комунікацією, вироджується у нову форму ізоляції.

 

Процес людської життєдіяльності забруднює не тільки фізичне довкілля (власне, природу), але і духовне, оскільки образи, як речі, активно експлуатуються, нівелюються і відкидаються. Споживацьке ставлення до мистецтва призвело до демагізації знаків і символів. Критичний рівень забруднення образної мови змушує означувати точки відліку – архетипи існування людини, як індивідуума.

 

Знаки і смисли, котрі формують образи, мають місця осілості. Але експлуатація зовнішніх атрибутів національного стає його профанацією. Національне потрібно створювати самому.

 

Наше завдання – знайти власне український сектор образів універсальних цінностей, сказаних мовою сучасного мистецтва.

 

Наша спадщина  - довкілля і спосіб життя у ньому.

 

Наша робота – будувати комунікативний міст між місцями осілості властивих Україні знаків і символів та універсамом особистості.

 

Петро Бевза