Маніфест

 

Єдине наймення речей – звук, народжений рухом сил, що його складають. І цим звуком у розмаїтті сучасності є мистецтво, оскільки саме воно є тим inkognito, що пов”язує матеріальне і ефемерне. Сучасне українське образотворче мистецтво являє глядачеві здатність символізувати Всесвіт через використання системи знаків і символів, котрі віддзеркалюють унікальні культурні характеристики української спільноти, її звичаїв, вірувань та міфів. Культурний простір, що твориться нині, є простором тяжіння до основних сутностей довкілля , а засобами які реалізують це тяжіння є мистецтво.     

Петро Бевза